Technický popis autodráhy

Česká autodráha FARO je komplexní výrobek, sestávající z řady komponent a doplňků. Podobně jako v reálném světě automobilových závodů může být úspěšný jen ten jezdec, který rozumí technice, kterou používá, umožní  uživatelům autodráhy pochopení konstrukce a principů fungování jednotlivých prvků autodráhy lépe využít potenciálu, který autodráha jako technická hra nabízí. Pokud se budeme držet srovnání se skutečným motorsportem, můžene říci, že prostudování materiálu v této sekci je důležité nejen pro závodníky, ale i pro mechaniky a konstruktéry tratí.

Obsah

Všeobecné informace

Česká autodráha FARO patří k nejširším hobby autodráhám na světě. Její dlouhá historie výroby dnes pokračuje pod značkou FARO, která navazuje na tradici původních autodráh Champion, Europa Cup nebo Gonio – autodráha 90. I když je autodráha plně kompatibilní s původními díly, prošla výraznou optickou i technickou modernizací. Vývoj i výroba jsou realizovány výhradně v České republice, ve spolupráci s několika osvědčenými dodavateli. Materiál, polotovary i výrobní postupy jsou vybrány a stanoveny tak, aby výrobek vyhovoval předepsaným normám a zároveň splňoval očekávání zákazníka: dosažená kvalita a vtipná konstrukční řešení mohou všem věkovým kategoriím „závodníků“ přinést dobrou zábavu. Projekt IDEA FARO: ČESKÁ ZÁVODNÍ AUTA NA ČESKÉ AUTODRÁZE však jistě potěší i zájemce o historii a současnost motorsportu. O autodráze již nehovoříme jako o hračce, spíše se jedná o technickou hru.

Autodráha FARO je v podstatě stavebnice, která po sestavení libovolně dlouhé dráhy, umožní jízdu s modely skutečných aut, rychlost jízdy je přitom možné regulovat a nechybí ani elektrická brzda. Dráha se sestavuje z jednotlivých, samostatně prodejných dílů a rovněž auta jsou sestavena z množství drobných součástek z různých materiálů. Většina z nich je opět nabízena samostatně jako servisní díly. Je možné postavit si vlastní auto ze stavebnice, v nabídce jsou i servisní díly, pneumatiky, motory a převody.

[zpět na obsah]

FARO = SET + BOX

Autodráha FARO nabízí naprostou volnost výběru a umožňuje doplňování autodráhy podle představ zákazníka.  ZÁKLADNÍ SET (také bychom jej mohli nazvat „startovací“) umožňuje postavit a uzavřít okruh s nezbytným příslušenstvím. Je přitom možné volit ze široké nabídky barevných kombinací aut. Pokud vám žádná z nabídek nevyhovuje, doporučujeme zakoupit Základní set bez aut (kat.č. 100) a doplnit jej o libovolná auta ze samostatné nabídky, jejíž součástí jsou i stavebnice (KITy).  

Základní set s auty je zcela funkční celek, ale pro závodění je to naprosté minimum – proto má zákazník možnost dotvořit okruh podle svých požadavků. Rozhodnutí je zpravidla závislé především na tvaru místa, které je pro dráhu k dispozici. Výbornou pomůckou při návrhu okruhu je přitom Editor tratí FARO, s jehož pomocí je možné libovolný prostor zaplnit až ze 75 %. Je například možné v obdélníku cca 1,5 x 3, 3 m postavit dráhu 12 m dlouhou, pro 18 m dlouhou dráhu potřebujete prostor „L“ 3x 1,5 x 2 m  a pod.). Potřebné díly k prodloužení Základního setu obsahují různě vybavené BOXy. Například postupnou kombinací ZS + BOX #1 + BOX #2 + BOX #3 + BOX #4 získáme okruh vycházející z tvaru Autodromu Most, podobně je možné postavit také Masarykův okruh v Brně.

 

 

 Pomocí Editoru tratí je možné sestavit váš vlastní okruh – například Automotodrom Brno.

 

Je nutné zdůraznit, že díly dráhy v BOXu jsou doplněny drobným příslušenstvím a celek je cenově výhodnější, než by byla cena jednotlivých dílů. Vše je možné přitom bezpečně uložit do speciálních obalů s vysokou užitnou hodnotou – vejdou se do nich i všechny postupně dokupované díly, auta a příslušenství (kat.č. 150).

[zpět na obsah]

 

Díly dráhy

Obecné informace

Díly dráhy jsou vylisovány z houževnatého polystyrenu (PS). Výlisky obsahují nálitky, s jejichž pomocí jsou do dílů upevněny kovové spojky dílů a vodivé troleje, které slouží pro přívod elektrického proudu k motorům aut. Spojky i troleje jsou vyrobeny z oboustranně poniklovaného plechu, tím je dosaženo odolnosti proti korozi. Přesto je dráha určena především pro vnitřní (indoor) použití. Výměnu spojek umožňuje servisní balení, katalogové číslo 509.

Díly dráhy mají vnější šířku 180 mm, výška výlisku dílu je 8,6 mm, síla stěn výlisků je od 2 do 2,5 mm (vozovka). Povrch dráhy je jemně přejiskřen, tato úprava přináší zesílení výlisku a zvýšení odolnosti rohů výlisků proti ulomení, především však umožňuje lepší adhezi. Podmínkou je čistý povrch dráhy i běhounu pneumatik!

  

 

 Původní hrubý povrch autodráh EUROPA CUP (na fotografii vlevo) byl tzv. přejiskřen. Současný povrch
je mírně drsný a přispívá dobré adhezi pneumatik. Nové díly jsou silnější, což zabraňuje ulamování rohů.

 

Vodící drážky

Pod povrch dráhy zasahují dvě vodící drážky o šířce 2,9 mm, hloubka drážek je 6 mm. Důležitým parametrem je rozteč drážek 90 mm (měřená mezi jejich středy). Na dráze je možné provozovat auta široká 80 mm. Po obou stranách vodících drážek jsou zalisovány kovové troleje o šířce 3,8 mm, rozteč trolejí je 17 mm (měřená mezi středy trolejí). Troleje jsou opatřeny spojkami, které vytváří systém „zástrček a konektorů“, čímž je dosaženo vodivého spojení jednotlivých dílů dráhy.

 

Spojování dílů, spony

Díly dráhy se spojují zasunutím vystupujících spojek do „konektorů“ sousedního dílu. Je velmi vhodné provádět spojování dílů na pevné a hladké ploše (vhodná je např. plastová podložka o rozměrech např. 200 x 60 mm tl. 1 mm). Dva sousední díly se zajistí sponami autodráhy (katalogové číslo 510). Spony jsou dodávány společně s pomocným lisovacím rámečkem, od kterého je nutné jednotlivé spony oddělit (odříznutím zlamovacím nožem, štípacími kleštičkami apod.).

 

 

 Pohled ze spodu dráhy ukazuje princip spojování a zajišťování dílů.

 

Rovné díly

Rovné díly o šířce 180 mm jsou dodávány v délkách 60mm, 140 mm („půldíl“) a 280 mm. Rovný díl 280 mm je rovněž základem pro přípojný díl kat. č. 401. Různá délka rovných dílů umožňuje kombinovat různé tvary zatáček s navazujícími rovinkami a usnadňují i připojení původní úzké autodráhy „74“. Mezi rovné díly patří rovněž přechodové (d=300 mm), které je možné použít jako místní zúžení dráhy. Primárně jsou však tyto díly určeny k připojení nejstarší české autodráhy (Champion – šedé díly, později černé, rozteč drážek 74 mm).

 

Zatáčky

Zatáčky jsou dodávány jako „malá – M“, rádius R 290 mm (vnější průměr kruhu 580mm, vnitřní 220 mm) a „velká – V“, rádius R 470 mm (vnější průměr 940 mm, vnitřní 580 mm). Díly jsou kruhové výseče v úhlu 45°, tzn., že zatáčku 90° tvoří dva díly (celý kruh 8 zatáček). Protože vnitřní průměr V zatáčky odpovídá vnějšímu průměru M zatáčky, je možné sestavit čtyřdráhu, k zajištění dílů slouží spony kat. č. 529. Vzájemnou kombinací M a V zatáček je možné sestavovat různé šikany a současně měnit tvar okruhu tak, aby jej bylo možné uzavřít.

  

 

 Vnitřní průměr velké zatáčky odpovídá vnějšímu průměru malé zatáčky. Díky tomu je možné sestavit čtyřdráhu. 

 

Svodidla, držáky

Nájezdy do zatáček a výjezdy z nich vysokou rychlostí umožňují svodidla (profil š=3,5 mm,v=19,5 mm), která se upevňují do pružných držáků svodidel (katalogové číslo 511 – opět je nutné držáky oddělit od vtoků). Držáky mají tvar přizpůsobený svodidlu a jejich nasazení je možné po zaháknutí za okraj výlisku dráhy a po následném prohnutí držáku a jeho povytažení tak, aby upevňovací výstupek zaskočil do obdélníkového otvoru na okraji dílu dráhy.

Poněkud složitější nasazení držáků je vyváženo jejich perfektním držením i při silných nárazech aut do svodidel (svodidla se zacvaknou do držáků po mírném prohnutí, je vhodné napřed nasadit všechny držáky a potom zacvaknout svodidla). Svodidla je možné dodávat i v metráži (katalogové číslo 528).

Pro zvýšení zajímavosti a napínavosti závodů je možné ponechat určité sekce dráhy bez svodidel a přizpůsobit rychlost nájezdu (a tedy stanovení brzdného bodu) tvaru a profilu zatáčky. Vždy je ale nutné tyto sekce pro jednotlivé jízdní pruhy prostřídat, aby nedocházelo ke zvýhodňování jednoho závodníka.

 

 

 Detaily dráhy. Na fotografie je znázorněn princip využití svodidel a také způsob montáže podpěr. 

 

Podpěry, nadjezdy

Při stavbě tratí s nadjezdy je nutné podložit vozovku tak, aby vznikly plynulé nájezdy (a sjezdy). K dispozici je systém podpěr dráhy (v= 10,20 a 40 mm), kombinací jednotlivých výšek je možné dosáhnout libovolné světlosti přejezdu trati i úhlu stoupání tohoto přejezdu. Je přitom možné použít jak původního systému, kdy se díly dráhy za své okraje zavěšují na háčky podpěr, tak i nového systému, kdy lze na podpěry nasadit pryžové nástavce (katalogové číslo516) do jejichž drážky se díl dráhy zatlačí (tento způsob nebrání autům ve smyku, navíc tlumí hluk).

Pryžové podpěry nebo podložky dráhy (katalogové číslo 525) je vhodné použít také pro mírné naklopení zatáček. Zejména v sekci na výjezdu (kde je maximální akcelerace), působí naklopení dráhy proti tečnému momentu odstředivé síly a umožní rychlý výjezd bez „vylétnutí“ auta z dráhy. Při stavbě pevných drah je možné použít podstavce podpěr (kat. č. 517), které lze k vhodné podložce přišroubovat. Nadjezdy je vhodné sestavovat např. z rovných dílů 140 mm, protože tak lze snáze vytvarovat nájezd na vlastní přemostění dráhy (výrazné negativní i pozitivní zlomy dráhy mají vliv na stabilní sběr proudu, mohou být i příčinou kontaktu podvozku auta s dráhou).

 

 

 Pomocí podpěr je možné vymodelovat „terénní vlnu“, na které auto „skočí přes horizont“.

 

Křížení

Pokud není okruh postaven ve tvaru „osmičky“ a je různě tvarovanou variantou okruhu – oválu, je vhodné vyrovnat délky jednotlivých drah zařazením DVOU ks křížení (kat. č. 502). Tak lze okruh rozdělit na dvě sekce se stejně dlouhými drahami (stejný počet a délka vnitřních a vnějších zatáček). Střední délka vnitřních zatáček je totiž vždy výrazně menší než střední délka vnějších zatáček a závodník na delší dráze by byl znevýhodněn.Pozor! Je nezbytné použít dva kusy křížení, jinak dojde ke zkratování drah!

 

Kolmá křižovatka

Sortiment dílů dráhy doplňuje kolmá křižovatka (katalogové číslo 508) pro simulaci městských okruhů. Její rozměry jsou 108 x 180 mm a je ji proto možné nahradit 3 ks rovných dílů katalogové číslo 503 (díl 60 mm, 3x60=180 mm). Překřížení drah je pak možné změnit na nadjezd, pro horní přejezd se použijí další 3 ks dílu 60 mm.

 

Přechodový díl, Europa Cup

Pro majitele původní české autodráhy ITES - EUROPA CUP, která měla rozteč vodících drážek 74 mm, je určen přechodový díl katalogové číslo 501 o délce 300 mm. Tak je umožněno vzájemné propojení původní a současné dráhy (speciálně pro tuto potřebu je určen BOX # 7).

 

Přípojný díl, napájače, ovladače

Do závodního okruhu je vložen přípojný díl, který umožní připojení napáječe a ovladačů s elektrickou brzdou. Napáječe jsou zdroje stejnosměrného proudu při uvedeném napětí. Jde o nestabilizované transformátory s odděleným vinutím primární a sekundární sekce. Jmenovité napětí napáječe je 14V při zátěži 0,8A. Konstrukcí jsou tyto napáječe určeny jako zdroj napětí pro používané motory a nemohou být nahrazeny jinými (např. adaptéry, nabíječkami). Při jízdě modelů dochází k neustálému kolísání hodnot napětí a proudu a je nezbytné, aby byl maximálně potlačen efekt ovlivňování jednoho auta druhým (při ubrání – snížení rychlosti) . V zásadě se tedy jedná o tzv. tvrdý zdroj. Proti zkratu a přetížení je sekundární výstup osazen PTC ochranou. Tato součástka při zkratu napáječ odpojí, po odstranění příčiny zkratu je funkce obnovena.

Napáječ se k přípojnému dílu připojí pomocí dvoupólového konektoru s nožovými kontakty, změnu polarity a tedy i změnu směru jízdy je možné provést pouhým vytažením konektoru a jeho otočením o 180°. Po připojení k přípojnému dílu je možné připojit napáječ k el.síti 240V/50Hz . Napáječ je nerozebiratelný.

Ovladače jsou opatřeny třípólovými konektory s nožovými kontakty. Konektory se připojí do označených zdířek přípojného dílu, s ovladači jsou propojeny třížilovým kabelem. Ovladače jsou výlisky z ABS, vnitřní instalace se skládá z L a P deskového odporu, ovládací spouště s pružným kontaktem (běžcem z „fosforbronzu“) a vratné tažné pružiny. Spouště jsou barevně odlišeny. Stisknutím spouště mění kontakt svoji polohu vůči oběma odporům a postupně vyřazuje z činnosti sekce vinutí. Tak je snižována výsledná hodnota odporu ovladače a k motoru auta je dodáváno stále vyšší napětí – proud. Při úplném stisknutí spouště je odpor vyřazen a přes kontakty probíhá maximální hodnota proudu, auto jede maximální rychlostí.

  

 

 Přípojný díl, napáječ a barevně rozlišené ovladače.

 

Elektrická brzda

Funkce elektrické brzdy je naopak zapojena v okamžiku úplného uvolnění spouště. Pružný kontakt je přes třetí pramen spojovacího kabelu připojen k přípojnému dílu. V krajních klidových polohách pak díky speciálnímu propojení v přípojném dílu dojde k nezátěžovému zkratování rotoru motoru. Při jízdě se tato funkce projevuje výraznějším brzdným účinkem oproti pouhému „ubrání plynu“, kdy auto dojíždí setrvačností. V závislosti na hmotnosti auta, typu motoru a převodů, a také na druhu magnetů, je brzdný účinek různý. Tím je dána rozmanitost jízdních vlastností modelů, je třeba volit různé brzdné body na dráze i odlišnou techniku jízdy u odlišných typů aut. Z principu zapojení vyplývá, že při pomalé jízdě je vyřazena pouze malá část odporu, dochází k značným tepelným ztrátám a k ohřevu odporů. Tato skutečnost tedy není závadou, ale průvodním fyzikálním efektem použitého způsobu jízdy. Při normálním a efektivním využívání celého odporu a při jízdě maximálními rychlostmi je ohřev nižší nebo minimální. Pro servis ovladačů jsou určena balení kat. č. 404 (spoušť a běžec/kontakt) a katalogové číslo 404 (levý a pravý deskové odpor).

Důležité upozornění! Napáječe, ovladače a přípojné díly autodráhy FARO jsou konstruovány s ohledem na účel a způsob použití. Používání jiných napáječů a zásahy do elektrického zapojení ovladačů a přípojných dílů může vést k poškození výrobku a ke ztrátě nároku na záruční opravy.

[zpět na obsah]

AUTODRÁHOVÉ MODELY (SRC – slot racing cars)

Základní pojmy

Prakticky každý autodráhový model se skládá z různě řešeného podvozku a karoserie. Podvozky se zpravidla liší umístěním motoru a pohonem buď předních (FWD – front wheels drive), zadních RWD (rear wheels drive) nebo všech kol (4WD). V praxi mluvíme o poháněné nápravě. Poháněná náprava je opatřena ozubeným převodovým kolem (nebo kladkou u některých typů 4WD), které opět může mít různou konstrukci a počet zubů. Toto kolo zpravidla přímo pohání motor přes pastorek (plastový, kovový, s různým počtem zubů). Proud je k motoru přiváděn přívodními kabely z vodítka, ve kterém jsou upevněny stírací kartáčky (různé typy rozválcovaného pleteného stínění). Vodítko zapadá do vodící drážky, kartáčky se dotýkají vodivých trolejí v dráze – po stisknutí spouště ovladače je otevřen obvod a k motoru je přiveden stejnosměrný proud. Všechny autodráhové modely FARO jsou konstruovány na tomto principu a jejich provoz je podmíněn dobrým stavem jednotlivých součástek, správným seřízením a nezbytnou údržbou.

 

Podvozky

Všechny podvozky SRC FARO jsou vylisovány z odolného polyamidu PA 66 (některé díly jsou vyztuženy skleněným plnidlem). Tento materiál není běžně lepitelný (v nouzi po přebroušení dosedacích ploch lze plněný PA 6 lepit kyanoakrylátovými lepidly), je odolný proti otěru. Výborné mechanické vlastnosti propůjčují výliskům vysokou odolnost a životnost . Ložiska z polyamidu jsou samomazná, závitové spoje jsou velmi pevné, pružné zaskakovací zámky jsou rovněž odolné proti zlomu. Protože i závěsy kol, nápravy a další detaily podvozku jsou z PA 6, je podvozek velmi odolný a snese i opakované silné nárazy a zatížení. Podrobnosti k nastavení a seřízení podvozku ke konkrétnímu autu obsahuje vždy návod, který je součástí balení.

  

 

 Výrobě modelu předchází příprava dokonalé technické dokumentace, která zaručuje vysokou kvalitu výrobku.

 

Motory

V modelech FARO SRC je používáno několik typů motorů velikosti „130“ a pro trucky velikosti „280“. Jedná se o výkonné motory specializované německé firmy, které jsou pro specifikaci FARO vyráběny v Asii. Motory se vyznačují definovaným průběhem kroutícího momentu a velkou odolností při maximální zátěži. Sběrné kontakty jsou uhlíkové a jejich materiál a tvar je přizpůsoben komutátoru. Při výměně motoru je nutné dodržet pokyny v návodu. Každý motor má určený směr otáčení a toto je zohledněno při montáži převodů do podvozku.

 

Převody

Převodový poměr je dán podílem počtu zubů velkého ozubeného kola a počtem zubů použitého pastorku (FARO modul 0,5). Používána jsou hlavně tzv. talířová ozubená kola (kat. č. 617, materiál Derlin, 30 zubů) a pastorky (katalogové číslo 616, zinková slitina, 8 zubů) . Tato kombinace byla použita i u většiny původních autodráhových aut Gonio – je tedy i nadále zajištěn bezproblémový servis. Nová auta mohou být opatřena jinými kombinacemi převodových kol a pastorků. Podrobnosti vždy obsahuje návod ke konkrétnímu autu. Přehled používaných převodů bude v samostatné tabulce v sekci SERVIS. Nejužívanější kombinací je tedy kolmý převod s talířovým kolem 30z a pastorkem 8z (převodový poměr 3,75).

Pastorek, který je v záběru s talířovým kolem musí mít správně seřízenou vůli v převodu (v praxi je to mezera mezi zuby umožňující volné otáčení převodu). Na hřídeli o průměru 3mm je nalisováno talířové kolo společně s tzv. vymezovacím nebo opěrným kroužkem (katalogové číslo 627, mat. Derlin, PA 6). Opěrný kroužek se skutečně opírá o konec hřídele motoru, která v délce cca 3 mm vystupuje z pastorku. Důležitá je tedy vzájemná vůle těchto součástek, viditelná je jako mezera cca 0,5 mm, mezi talířovým kolem a opěrným kroužkem. Správnost seřízení převodu je možné kontrolovat například přípravkem ze sady katalogové číslo 638 (postup udává návod). 
Převody je nutné zbavovat nečistot a je vhodné je v pravidelných intervalech promazávat kvalitní nestékavou vazelínou. Tu je možné nanášet např. malým štětečkem, v min. množství. Prvá protočení převodu provádíme ručně, následuje protočení na nejnižší rychlost tak, aby zbytky vazelíny neznečistily dráhu. Pro mazání převodů je nevhodný olej. Velkou pozornost musíme věnovat převodu při výměně motoru, kdy u některých typů aut musíme opatrně vysunout pastorek ze záběru, to samé platí při zpětné montáži motoru do podvozku. Návod k výměně naleznete zde.

 

Vodítka, stírací kartáčky

Na modelech FARO (a na původních autech Gonio) je použito několik typů vodítek, materiál opět PA 6. Konstrukce vodítek je přizpůsobena vodící drážce a typu podvozku. Jednotlivá vodítka zpravidla nejsou zaměnitelná a o správnosti montáže a o volbě typu opět nejlépe vypovídá návod k autu. Vodítko musí kluzně vést model v drážce, musí udržovat kartáčky ve správné poloze vůči autu i dráze a musí rovněž zprostředkovat kontaktní, ale bezztrátový přenos proudu ve skupině dráha – vodítko – kartáček – kabel – motor. Proto je jeho konstrukce, správná montáž a průběžná kontrola velmi důležitá. Stírací kartáčky jsou ve vodítku napruženy a svými konci se dotýkají vodivých trolejí. Při naklánění auta v zatáčkách, při přejezdech nadjezdů nebo „horizontů“ má vodítko s kartáčky vlivem odstředivých sil tendenci k nadlehčování – to vede k přerušení dodávky proudu k motoru a ke ztrátě rychlosti.

  

 

 (1) Vodítko (favorit) s novými kartáčky. 
(2) Vodítko s maximálně napruženými kartáčky (lze u aut s magnetem).
(3) S opotřebovanými kartáčky nelze s modely jezdit. K ohnutí kartáčku dojde při nechtěném couvání,
krátké kartáčky nejsou pružné, motory mohou vynechávat.
(4) Vodítko s minimálně napruženými kartáčky (např. u Audi TT-R).

 

Před závodem je proto nutné kartáčky a vodítko zkontrolovat a za chodu motoru (auto držíme v ruce, nadlehčíme poháněnou nápravu a stiskneme spoušť ovladače) zjistíme, zda při očekávaných vychýleních auta (naklopení, mírné přizvednutí přední části) nedojde k zastavení motoru. Kartáčky musíme seřídit tak, aby míra napružení a úhly svírané s vodítkem byly u obou kartáčků stejné. Opotřebené kartáčky vyměníme také proto, že s jejich zkrácením dojde i ke snížení pružnosti a ztrácí tedy schopnost přesně kopírovat za jízdy vodivé troleje.

 

Kola GONIO – disky a pneumatiky

Kolo je komplet „obutého“ disku s pneumatikou. Protože je tato problematika poměrně složitá, je vhodné popsat možné varianty podrobněji. Auta autodráhy Champion měla velká kola s tvrdými pneumatikami. Formy se nedochovaly a výměna není prozatím možná. Prvá auta Gonio (Ford GT, Porsche 917, Mirage, McLaren a Shadow) měla kola sestavená z disků s naznačeným drátovým výpletem (později hladký disk s centrální maticí) a tzv. úzké pneumatiky s výstupkem na vnitřním průměru. Formu se podařilo opravit a pneumatiky jsou dodávány pod kat. č. 615 (ex FGT). Forma na původní disky není prozatím zprovozněna.

Při výrobě modelů Lotus F2 byla zahájena výroba širokých disků (hladký kužel konči jednoduchými paprsky do kříže, disky byly galvanicky chromovány). Nyní jsou lisovány ze stříbrného polyamidu pod kat. č. 609. Na přední nápravu byly použity široké pneumatiky o průměru 23 mm, na zadní nápravu pak velké pneumatiky o průměru 26,5 mm. Tvar pneu se později změnil a přední pneumatiky se začaly společně s disky z formulí používat na všechny typy okruhových aut včetně Porsche 911. Tato kola se tedy skládala z disku katalogové číslo 609 a pneu katalogové číslo 613 – pod tímto označením jsou díly stále dodávány (pneu se pro názornost uvádí jako „přední“).

„Zadní“ pneu (dnes katalogové číslo 614) byly používány na formulová auta Lotus, Tyrrell, Renault, Ligier a Toleman, a je možné je opět nasadit na disky katalogové číslo 609. Protože je termín „auta Gonio“ zavedený, bude toto označení nadále používáno pro zjednodušení orientace v sortimentu při provádění servisu starších autodráh.

Shrnutí: Formule Gonio, všechny disky katalogové číslo 609, pneu vpředu katalogové číslo 613, vzadu katalogové číslo 614. Všechna ostatní auta Gonio je možné zprovoznit použitím disků katalogové číslo 609 a pneu katalogové číslo 613.

 

 

 (1) První disk a pneu Ites Champion se už nevyrábí. 
(2) Pro disky Ites Ford GT, Shadow a Porsche lze využít pneu kat. č. 615.
(3) Pro modifikované disky Ites lze využít pneu kat. č. 615.
(4) Dosud vyráběné disky Gonio (kat. č. 609) lze použít pro všechna původní auta
v kombinaci s pneu 613 nebo 614 (zadní pneu pro formule).

 

Kola FARO – disky a pneumatiky

S přibývajícími počty typů aut narůstá i počet druhů montovaných kol, tedy i disků a pneumatik. V zásadě je ale využívána možnost kombinace disků a pneumatik, kdy díky různému průměru těchto částí dostáváme opticky jiná kola, velikostně typická pro daný model SRC.

Prvý SRC model FARO byl Favorit Racing v měřítku 1:28. Používají se disky katalogové číslo 608 a pneumatiky slick katalogové číslo 611, průměr 19,5/šířka 9,9 mm. Tyto pneumatiky jsou ale dále určeny jako zadní pro modely Národní formule NF 1400 v kombinaci s předními slick nebo jako přední pneu pro formule Tyrrell F1. Z tohoto příkladu je zřejmé, že správné určení pneumatik a disků je poměrně komplikované, a je proto nezbytné přesně zjistit, jaký typ (kat. číslo) je pro daný model použit. Více informací podá tabulka v sekci SERVIS, kde budou rozměry disků a pneumatik aktualizovány při uvádění nových typů aut.

Disky jsou převážně lisovány z odolného polyamidu, pneumatiky pak ze syntetické pryže. Používané směsi musí splňovat požadavky na dobrý záběr (grip) a měly by mít přijatelnou životnost. Tyto požadavky jsou v protikladu, protože dobrý záběr umožňují měkké směsi, které jsou však málo odolné proti otěru. Velmi důležitá je údržba pneumatik. Postačující je omytí pneu ve vodě a v případě delší přestávky jejich uschování např. v uzavřeném obalu auta (nevystavovat slunečnímu záření!). Před jízdou je nejjednodušší použít kus samolepící folie a přejet po lepivé vrstvě hnacími koly – tak jsou spolehlivě odstraněny všechny nečistoty. Při montáži nové pneumatiky na disk je nezbytné zkontrolovat, zda kompletní kolo nehází.

 

Karoserie

Většina karoserií jsou výlisky z ABS. Některé malosériové modely nebo modely v limitovaných sériích (LS) však mohou mít karoserie tzv. multimateriálové (ABS – PS – PA – polyuretan, Durofol nebo Vivak). Podrobnější informace obsahují návody k autům. Znalost typů použitých materiálů je nezbytná při opravách karoserií, při jejich sestavování ze stavebnic a při dodatečných úpravách a barvení. V pochybnostech je vhodné kontaktovat výrobce.

Karoserie mohou být nebarvené, z probarveného plastu nebo barvené speciálními barvami při použití postupů běžných v průmyslové výrobě při úpravách povrchů. Pro individuální úpravy jsou vhodné běžně dostupné modelářské barvy a štětce. Povrchová úprava modelů SRC může být kombinací barvených ploch, potisku tamponprintem a polepem speciálními potištěnými foliemi s vysokou odolností proti chemikáliím a mechanickému opotřebení. Při výměně samolepících obtisků použijte např. vysoušeč vlasů, kterým folii mírně zahřejte. Její stažení je pak snažší . Případné zbytky lepivé vrstvy odstraňte výhradně technickým benzínem.

Zatímco u celopotištěných modelů je oprava poškození takřka nemožná, lze u modelů FARO odřená místa nahradit novými samolepkami nebo dokonce individuálně změnit celý polep auta podle jiné předlohy. Pokládání nových samolepících obtisků je vždy popsáno v příslušném návodu (například u stavebnice – KITu).

[zpět na obsah]

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Česká autodráha FARO je poměrně složitý výrobek, jeho užívání je spojeno s některými pravidly, která musí být splněna nebo dodržena. Je nezbytné určit jaké místo v bytě je možné pro stavbu dráhy vyčlenit. Autodráha FARO je velmi široká a simulace provozu na závodní dráze může být realistická pouze při postavení přiměřeně dlouhé dráhy. Základní set je přitom stavebním minimem a budoucí doplnění o jeden až dva boxy je nezbytné – dráha by měla být dlouhá alespoň 8 až 10 metrů. Při „zástavbě“ dráhy na zvolené místo doporučujeme využít editoru tratí, přitom je možné kombinovat zatáčky tak, že lze na poměrně malý prostor 1,5 x 3 m umístit dráhu dlouhou 12 metrů.
Přípojný díl je vhodné umístit tak, aby bylo možné nasazovat auta, a aby měli závodníci dobrý přehled po celé dráze. Po stavbě okruhu je nezbytné otřít všechny díly vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Otření dráhy je nezbytné provádět po každé delší pauze – textilní vlákna, prach, ale i vlasy mohou být příčinou znečištění pneumatik i kartáčků. Před jízdou očistěte pneumatiky otřením nebo samolepící folií (tzv. izolepou).

Autodráha FARO není vhodná pro malé děti. Závodník musí znát a pochopit funkci ovladačů, systém nastavení podvozků, seřízení kartáčků a výměnu pneumatik. Potřebná je i schopnost přečíst si návod. Tím je vymezena věková hranice, od které je možné malého závodníka pověřit sestavením a údržbou autodráhy. Na dráze nesmí ležet kovové předměty, napáječ by měl zapojit do sítě ten, kdo na malé dítě dohlíží. Při závodech dochází k dramatickým momentům, kdy se malé děti snaží co nejdříve nasadit vypadlá auta – musí být proto zajištěn i dostatečný prostor kolem dráhy, musí být omezeny možnosti zakopnutí či nárazu hlavou do nábytku. Protože v konstrukčním řešení dílů dráhy není možné vyloučit ostré hrany, může dojít k poranění velmi malého dítěte. Autodráhové modely obsahují i drobné díly, které malé děti mohou spolknout nebo vdechnout.

Proto je nezbytné, aby si rodiče nebo starší sourozenci či kamarádi uvědomili možná rizika a především svoji zodpovědnost při společné hře s malým dítětem. Deklarovaná vhodnost autodráhy FARO je od devíti let. Je samozřejmé, že i mladší děti jsou schopny autodráhu ovládat, měl by však být zajištěn stálý dozor.

 

 

 Ze ZÁKLADNÍHO SETU a BOXU #1 je možné sestavit osmičku s nadjezdem.

 

Demontáž autodráhy by měla být zahájena odpojením napáječe od sítě, odpojením ovladačů a uložením všech těchto dílů zpět do obalů společně s auty. Tak se předejde „rozšlápnutí“ modelu. Pak je vhodné demontovat svodidla a držáky, a potom uvolnit všechny spony dráhy (tyto drobné díly lze uložit zpět do PE sáčků).

Uvolněné díly dráhy je pak možné opatrně rozebrat (kolmo na sebe a v jedné rovině). Autodráha FARO je dodávána v pevných obalech, které slouží k bezpečnému uskladnění dílů. V případě potřeby je možné další krabice dokoupit (katalogové číslo150).

Výrobce provádí veškerý záruční i pozáruční servis, individuální opravy a úpravy, a pokud je to technicky možné, také opravy např. aut Gonio. Součástí služeb je také technické poradenství, konstrukce autodráh podle zadání (pomocí editoru tratí, včetně výpočtů drobného příslušenství), jakož i stavby velkých autodromů „na klíč“.

[zpět na obsah]