Obchodní a dodací podmínky pro obchodníky

Registrace obchodníka – prodejce

Obchodníkem může být:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

Právnická osoba

Zájmové sdružení, příspěvková organizace, která má příslušné povolení

Schválení prodejce

Nejdříve musí být obchodník schválený pro odběr za zvýhodněné ceny.

V případě zájmu zašlete na email mailto: info@ites.cz  váš požadavek. Zašlete nám tedy váš požadavek, jméno firmy, adresu, adresu prodejny nebo e-shopu, kontaktní email a telefon a váš záměr. Naše obchodní partnery si chce s rozmyslem vybírat. Preferujeme zákazníky, kteří naše výrobky budou dobře prezentovat v místě svého prodeje.

 

Následně se s vámi spojíme a v případě dohody nastavíme obchodní podmínky.

Zašleme vám návrh obchodní smlouvy, kde bude uvedena vaše konkrétní sleva z nákupu.

Sleva vycházející z cen položek na e-shopu bude vyčíslená až na finální faktuře.

Objednávky

Objednávky prodejců probíhají na našich stránkách http://www.ites.cz

 Pro objednávání přes internet nemáme ale přizpůsobené stránky pro zákazníky B2B.

Proto se musí obchodník zaregistrovat jako koncový zákazník B2C, uloží si přihlašovací jméno a heslo.

Pro registraci je nutné vyplnit všechny potřebné údaje, přesnou adresu firmy, doručovací adresu, IČ, DIČ, mail a telefon.

Katalog zboží – e-shop na http://www.ites.cz.

Pomocí ikon u jednotlivého zboží (viz nápověda) lze snadno určit, je-li objednávané zboží skladem. Objednané zboží, které je skladem, bude dodáno dle vaší objednávky. Zboží, které není skladem nebude dále evidováno objednávka. Na vyžádání může být kupující informován o naskladnění požadované položky.

Objednávka

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, kterými se řídí nákupy v elektronickém obchodě ITES, a že s nimi souhlasí. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce, pokud není dohodnuto jinak. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu.

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit další objednávku, pokud kupující úmyslně nepřevzal zaslané zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil. Další odběr je možný až po úplném zaplacení všech předchozích odběrů.

Termín vyřízení objednávky

Zboží, které je skladem může být expedováno následující pracovní den po přijetí objednávky. 

Platební podmínky:

Platba probíhá dle dohodnutých podmínek a to předem, dobírkou a u ověřených zákazníků fakturou.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Tyto dodací podmínky platí pro obchodníky. Dodací podmínky pro koncové spotřebitele naleznete v e-shopu.

Místo plnění: Místem plnění je sklad prodávajícího.

Dodání zboží

Většina zboží v našem elektronickém obchodě je skladem, proto jsou za závazné požadovány objednávky pouze tohoto zboží. Objednané zboží je expedováno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Součástí dodávky není instalace zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dokument objednávky. Faktura za dodané zboží se vystavuje následovně a zasílá elektronicky v PDF.

V případě, že to povaha zboží vyžaduje, je přiložen záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Způsob dopravy:

Zboží může být dodáno těmito způsoby:

Prostřednictvím PPL, České pošty nebo dopravci nabízenými v e-shopu.

Zboží bude dodáno maximálně do 7 dnů. V době vánočních svátků či jiných svátků se díky zdržení přepravce může dít jinak, za to se omlouváme předem. 

Reklamace

Reklamace bude vyřízena dle reklamačního řádu firmy ITES RACING s.r.o a právního řádu platného v ČR. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci vždy v původním obalu a výhradně po předchozí telefonické či písemné domluvě s prodávajícím.

Adresa pro zasílání reklamací:

ITES RACING s.r.o.; Dolní 347; 59214 Nové Veselí

V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího, a to buď e-mailem  info@ites.cz  nebo telefonicky tel:+420725424033 V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit.

Při reklamaci je nutné dodat kopii dokladu o koupi, podrobný popis závady.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody.

Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nemůže kupující přebrat zásilku od dopravce bez výhrad. Nejlépe je zásilku odmítnout. Pokud zákazník zásilku převezme bez výhrad, nárok na uplatnění reklamace zaniká.

Závěrečná ustanovení:

Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.  Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky.

Prodávající:

ITES RACING s.r.o.

Dolní 347

59214 Nové Veselí

IČ: 02810549

DIČ: CZ02810549

GSM: +420 725 424 033

E-mail: info@ites.cz

www.ites.cz

Účet vedený u Raiffeisenbank,a.s.  CZ.

CZK:  9451020001/5500

IBAN: CZ3455000000009451020001

SWIFT: RZBCCZPP