Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč

Obchodní a dodací podmínky pro obchodníky

Zaregistrování obchodníka

Pro objednávání přes internet potřebuje obchodník přihlašovací jméno a heslo. Obchodníkům přiděluje jméno a heslo obchodní oddělení na základě žádosti zaslané na e-mail info@ites.cz Obchodníkům, kteří v minulosti objednávali jinou cestou bude jméno a heslo sděleno obratem, noví obchodníci se musí zaregistrovat. Obchodníkem může být:

 • Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
 • Právnická osoba

Pro registraci je nutné zaslat písemně nebo faxem na adresu prodávajícího následující:

 • Název
 • IČO
 • DIČ
 • Úplnou adresu
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby
 • Telefon
 • Fax
 • E-mail
 • Bankovní spojení
 • Kopii živnostenského listu, nebo výpis z obchodního rejstříku
 • Kopii osvědčení o DIČ

Prodávající a kupující

Prodávající

ITES RACING s.r.o.

Dolní 347

59214 Nové Veselí

IČ: 02810549

DIČ: CZ02810549

GSM: +420 725 424 033

E-mail: info@ites.cz
www.ites.cz

Účet vedený u Raiffeisenbank,a.s.  CZ.
CZK:  9451020001/5500
IBAN: CZ3455000000009451020001
SWIFT: RZBCCZPP

Kupující

Obchodník, který je zaregistrován pro objednávání v internetovém obchodu FARO (www.autodraha-faro.cz).

Katalog zboží

Pomocí ikon u jednotlivého zboží (viz nápověda) lze snadno určit, je-li objednávané zboží skladem. Objednané zboží, které je skladem, bude dodáno dle vaší objednávky. V případě, že se u zboží skladem změní některý parametr (cena, vyprodání zboží), bude kupující informován na uvedené e-mailové adrese. Zboží, které není skladem bude evidováno jako nezávazná objednávka. Po naskladnění bude kupující informován e-mailem a požádán o potvrzení objednávky.

Objednávka

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, kterými se řídí nákupy v elektronickém obchodě FARO, a že s nimi souhlasí. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce, pokud není dohodnuto jinak. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu.

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit další objednávku, pokud kupující úmyslně nepřevzal zaslané zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil. Další odběr je možný až po úplném zaplacení všech předchozích odběrů.

Termín vyřízení objednávky

Zboží, které je skladem může být expedováno následující pracovní den po přijetí objednávky. 

Platební podmínky

Kupující může zboží zaplatit:

 • Formou poštovní dobírky. V tomto případě je účtováno poštovné a balné ve výši 145 Kč za jednu zásilku. 

ITES RACING s.r.o.

Dolní 347

59214 Nové Veselí

 

 

Dlouhodobým odběratelům je po individuálním jednání poskytnuta možnost platby na fakturu.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Tyto dodací podmínky platí pro obchodníky. Dodací podmínky pro koncové spotřebitele naleznete v e-shopu (po odhlášení).

Místo plnění: Místem plnění je sklad  prodávajícího:

 

Dodání zboží

Většina zboží v našem elektronickém obchodě je skladem, proto jsou za závazné požadovány objednávky pouze tohoto zboží. Objednané zboží je expedováno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Součástí dodávky není instalace zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, je přiložen  záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Zboží může být dodáno těmito způsoby:

 • Prostřednictvím PPL
 • Zboží bude dodáno maximálně do 14ti dnů. V době vánočních svátků či jiných svátků se díky zdržení pošty či přepravce může dít jinak, za to se omlouváme předem. 

Reklamace

Reklamace bude vyřízena dle reklamačního řádu firmy FAROfactory, s.r.o. a právního řádu platného v ČR. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci vždy v původním obalu a výhradně po předchozí telefonické či písemné domluvě s prodávajícím.

Reklamace zasílejte na adresu:
FAROfactory s.r.o.
Průmyslový areál Karlov
Borská 93
301 00 Plzeň

V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího, a to buď e-mailem (info@ites.cz nebo telefonicky V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit.

Při reklamaci je nutné dodat:

 • kopii dokladu o koupi;
 • podrobný popis závady.


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka České pošty.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.  Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky.
 
 

Realistické jízdní
vlastnosti modelů
Tradice a kompatibilita
s českou autodráhou
Velká modularita
a cenová dostupnost
Kvalita, spolehlivost
a bezproblémový servis