Připomínáme: Akce pro pozvané v Roztokách, pondělí 16. 7.

Roztoky u Prahy -výstava

Připomínáme všem pozvaným zástupcům DDM a vedoucím autodráhových kroužků, že se setkáme v pondělí, 16. července ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Výstava bude zavřena pro veřejnost a tedy zcela k dispozici pro toto setkání.

Ostatním zájemci o výstavu Česká auta: Hračky a modely ji mohou navštívit do 19. srpna 2007. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Pokud je pondělí svátkem, je otevřeno a zavřeno je den následující. Více informací naleznete zde.

 

Česká auta: Hračky a modely